O nás

Kdo jsme a co je pro nás důležité

Filosofie Lesního klubu Kamýk

 • Jsme nadšení vzděláváním dětí v přírodě, se vzájemně respektujícím přístupem.

 • Věříme, že čas, strávený venku v přírodě, je nenahraditelný a že je to pro děti (i dospělé) to nejlepší, co si v dnešní době mohou dopřát.

 • Děti jsou u nás v malé, věkově smíšené skupině, max. 16 dětí.

 • Jsou vždy přítomni 2 průvodci a stráví s dětmi celý den.

 • Děti průvodcům tykají a oslovují je jménem nebo přezdívkou.

 • Průvodci jsou pro děti oporou, zároveň laskavě a přitom důsledně dohlíží na dodržování pravidel klubu.

 • Ctíme rytmus dne, střídáme aktivní a klidový program, zařazujeme opakující se rituály.

 • Malé děti ukládáme k polednímu odpočinku do venkovní Spinkárny, pro velké děti je v této době připraven klidový program.

 • Ke svolávání dětí, přechody mezi aktivitami a k podpoře vybraných činností nám slouží písně a říkadla.

 • Věříme v důležitost podnětného prostředí. Přírodu považujeme za cenné prostředí pro adekvátní rozvoj předškolních dětí. Má potenciál rozvíjet kreativitu, motoriku, odolnost, samostatnost, zvědavost i vědomosti.

 • Děti v přírodě svojí volnou hrou neustále přetváří prostor, mohou být maximálně kreativní, využívat svoji energii, sílu a potřebu pohybu.

 • Je pro nás důležitý osobní přístup - znalost prostředí z jakého dítě pochází, seznámení s rodinou a pochopení dítěte a jeho potřeb.

 • Naší vizí je vytvářet bezpečné prostředí, kde mohou být děti samy sebou, projevovat emoce a rozvíjet se způsobem, který jim dává smysl.

 • Zaměřujeme se na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je spolupráce, komunikace nebo empatie, abychom v dětech pěstovali zodpovědnost a ohleduplnost k sobě i ostatním a umění fungovat v kolektivu.

 • Charakter lesního klubu a celodenní pobyt venku za každého počasí vede děti ke schopnosti přizpůsobovat se v neustále se měnícím světě, což vyžaduje umění překonávat překážky a zvládat občasné nepohodlí. Podporujeme víru, že všechny těžkosti lze zvládnout.

 • Velký prostor u nás dostává volná hra v přírodě nebo v připraveném prostředí zázemí, založená na fantazii a iniciativě dětí.

 • Program přizpůsobujeme ročnímu období a aktuálnímu počasí.

 • Součástí našeho lesního klubu je také práce s rizikem, kdy se děti učí například lézt po stromech nebo rozdělávat oheň. Průvodci děti instruují o tom, jak postupovat a upozorňují na bezpečný postup.

 • Dětem odpovídáme na jejich otázky pravdivě, citlivě a přiměřeně věku. Nevyhýbáme se žádným tématům, například otázkám o smrti nebo sexualitě. Místo příběhů o čápech mluvíme o tom, jak opravdu vzniká a končí život. Respektujeme rozdílné přístupy v rodinách, náš názor prezentujeme jako jednu z možností a rozmanitost dětem ukazujeme jako vítanou a zajímavou. Zástupný příklad: Kdo nosí dárky o Vánocích...?

 • Naším přáním je směřovat k co nejvíce stabilní skupině dětí, kdy všichni chodí v ideálním případě na 5 dní v týdnu. Souvislá docházka podporuje integritu kolektivu, vytváření vztahů a možnost návaznosti programu.

 • Sledujeme rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vydávaný MŠMT a také standardy kvality Asociace lesních MŠ a na základě nejen těchto informací vytváříme náš program.

 • Neustále se vzděláváme a sbíráme inspiraci z různých výchovných a pedagogických konceptů.

 • V chodu klubu jsou pro nás zásadní principy ekologie a trvalé udržitelnosti - používáme ekologické prostředky, máme kompostovací toalety, minimalizujeme a třídíme odpad, vyhledáváme lokální zdroje, neplýtváme vodou a energiemi.


Lidé v lesním klubu Kamýk


Andrea Haasová - koordinátorka, členka rady

Jsem máma tří dětí, nyní už tří domškoláků, kteří mě každý den inspirují a motivují, učit se nové věci. S jejich narozením mi přišly do života nové pohledy na svět. Objevila jsem kontaktní rodičovství, nošení dětí, lesní školky, homeopatii, domácí porod, alternativní vzdělávání, zdravé stravování, barefoot a kdo ví, co ještě, je toho spoustu.

Také jsem se po celý dospělý život věnovala práci v neziskovém sektoru a prakticky se neustále podílela na nějakém projektu. Několik let jsem vedla plzeňskou neziskovou organizaci pro práci s dětmi, pak jsem administrativně zajišťovala fungování lesní školky a během covidu založila samosprávnou domškoláckou skupinu.

Proč Lesní klub Kamýk

Protože mám pocit, že se mi uvolnila kapacita, tak jsem si přála, pustit se do nějakého nového projektu. Přišel mi, přes moji milou bývalou spolupracovnici Ivu, do cesty Kamýk. Věřím, že zde dokážu uplatnit své zkušenosti, podaří se nám vybudovat fungující komunitu a lesní klub bude prosperovat.

Vzdělání

 • ZČU v Plzni

 • Gymnázium Mikulášské náměstí

Praxe

 • Spoluzakladatelka a organizátorka samosprávné domškolácké skupiny Letokruh

 • Průvodkyně školáků a koordinátorka komunitní školy a školky Holubník, Nebílovy

 • Kontaktní pracovnice, koordinátorka a později ředitelka NNO Ponton z.s. v Plzni

 • Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a Lektorka preventivních programů na ZŠ, Centrum protidrogové prevence a terapie, Plzeň ZČU v Plzni


Iva Bohatá - koordinátorka, průvodkyně, členka rady

Bydlím v malé vesnici jen kousíček od lesa. Když mi přišla do života možnost trochu poznat svět, neváhala jsem a strávila 2 roky na cestách. Získala jsem cenný pohled na to, jak se žije v Holandsku, v Německu, v Itálii, v Brazílii a v Izraeli. Za tu možnost jsem neskonale vděčná. Když se nám narodila dcerka, věděla jsem, že pro ni, pro mě a mého muže chci něco jiného, než to, co je řekněme "obvyklé" v systému. Začala jsem se velmi zajímat o témata zdravotnictví, státní/alternativní vzdělávání, respektující výchova, zdravá strava, ekologie, žítí více v souladu s přírodou. Než do našeho života přišel synek, pracovala jsem ve státní MŠ, kam chodil moje dcerka. I když to byla vesnická jednotřídka, stále mi tam chybělo pro děti více svobodné hry, propojení s přírodou a jejím cyklem a respektování individuálních potřeb dětí. Když mi skončila druhá rodičovská dovolená, věděla jsem, že bych chtěla dělat práci, která mě bude naplňovat, bude mi dávat smysl, bude to práce s lidmi/dětmi a zároveň mi vyjde časově vstříc, abych pokryla i potřeby své a své rodiny. Našla jsem to v Kamýku. A taky komunitu skvělých lidí (kolegů, rodičů a přátel), se kterými společně tvoříme a pomáháme si a můžeme otevřeně sdílet naše témata. 

Proč Lesní klub Kamýk

Mít své dítě v lesní školce, bylo mé velké přání, které se mi splnilo až s druhým potomkem. Od začátku jsem projektem nadšena. Děti s průvodci tráví většinu dne venku na čerstvém vzduchu, obklopení přírodou. Vidím, jak blahodárný vliv to na nás všechny má. Jsme odolnější fyzicky, také hodně obratní a vynalézaví, máme dostatek času a prostoru na volnou hru, učíme se řešit bezpečně naše emoce a respektovat ostatní lidi i vlastní hranice. Dbáme na individuální přístup. Jsme totiž každý jiný a to je naše přednost.

Od listopadu 2022 mám tu čest být průvodkyní lesních skřítků v LK Kamýk a nyní i koordinátorkou. Je to pro mě velká výzva. Ráda bych dostala LK Kamýk ještě více do povědomí lidí na Klatovsku. Velký přínos také vidím v dalším vzdělávání průvodců a ve spolupráci s jinými lesními kuby a školkami.

Hraji na klavír, učím se průběžně na kytaru, flétnu a další nástroje, které můžeme s dětmi v Kamýku využít. Jsem člověk tvořivý, miluji hudbu, tanec, přírodu, slunce, zahradničení a chovám včely.

Naše vlastní děti, lesní skřítkové v Kamýku a dospělí kolem něj, ti všichni jsou pro mě velkou inspirací na mé cestě seberozvoje. Přes ně poznávám sama sebe.

Vzdělání

 • ZUŠ Nýrsko, obor hudební nauka a klavír

 • Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

 • Západočeská univerzita v Plzni, obor Sociální práce

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Veřejná správa a regionální rozvoj

Praxe

 • Lektorka hudebních a výtvarných kroužků pro předškolní děti

 • Pomocná učitelka v MŠ

 • Sociální pracovnice pro pečovatelskou službu

 • Kontaktní sociální pracovnice pro děti a mládež

Kurzy

 • Odpovědnost ve školce (ALMŠ)

 • Vzdělávací koncepce jako živý dokument (ALMŠ)

 • Průvodce nenásilnou komunikací: Jak se domluvit a nesežrat se (Vedení dětí k zodpovědnosti)

 • Prozpíváme celý rok

 • Kurz pro začínající včelaře

 • Seminář o dětském spánku

 • Pilotní školení e-learningového vzdělávacího programu "Efektivní EU správa – peníze z EU do měst i na venkov"

 • Seminář "Základy asertivní komunikace"

 • Stáž v PROSTOR PRO, občanské sdružení, program NZDM Klídek

 • Kurz "Lektorské dovednosti pro junior lektory" Milada Chvalová - průvodkyně, členka rady

Jmenuji se Milada Chvalová a pocházím z Jižní Moravy. Na Šumavu jsem se přistěhovala hned po škole. Vystudovala jsem rodinnou školu v Lednici na Moravě.

Můj život se změnil, když se mi narodily děti. Často byly nemocné a už jsem nechtěla užívat klasickou medicínu, proto jsem absolvovala kurz "Bylinková škola." Hlavní cíl bylinkové školy spočíval v umění naučit se přírodní cestou postarat o své zdraví i zdraví svých nejbližších. V kurzu jsme se zabývali i filozofií čínské medicíny, a to ve mně probudilo velký zájem o seberozvoj a poznávání darů přírody.

Další mojí velkou zkušeností byla pandemie Covid - 19. Syn nejprve navštěvoval státní školu, jako každé jiné dítě, avšak když došlo k uzavření všech škol i školek, došli jsme k velkému zjištění, že syn je klidnější a šťastnější doma. Začal se rozvíjet v tom, co ho naplňuje a baví. Po této zkušenosti jsme syna přihlásili do jiné školy. Tou byla "Svobodná lesní škola Ráj", kde se zaměřují především na důvěru v každé dítě, kladou velký důraz na vzájemnou úctu a respekt ke všem. Nějaký čas jsem také pracovala v mateřské škole, jako asistentka pedagoga a při této zkušenosti jsem si uvědomila, že mojí velkou prioritou je, aby děti měly větší svobodu, dostávalo se jim více tolerance a porozumění.

Proč Lesní klub Kamýk

Když jsem se dozvěděla o lesní školce, chtěla jsem vědět víc. Moje 10-ti denní praxe skončila a bylo mi nabídnuto průvodcování, neváhala jsem a řekla ANO. Přesně takhle si představuji rozvíjení dětí. Učí se pracovat s emocemi, komunikovat s druhými, sdílet své pocity a potřeby, vědět kde jsou hranice. Děti mají chuť objevovat, zkoumat a přicházet věcem na kloub a tady je jim to umožněno.

Vzdělání a pedagogická praxe:

 • SOU Lednice – Rodinná škola
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kurzy:

 • Bylinkový kurz
 • Osobní rozvoj a sebepoznání

Praxe :

 • Kronikářka, Knihovnice
 • Asistentka pedagoga v MŠ
 • Průvodce LK Kamýk


Lenka Rybová - průvodkyně, členka rady

Jmenuji se Lenka Rybová a od svého narození bydlím v Klatovech. Pouze v době studií a během prvních pracovních zkušenostech jsem žila několik let v Praze, ale i v zahraničí v různých končinách. Momentálně se učím být maminkou. Vystudovala jsem obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a měla jsem to velké štěstí, že již v době studií jsem se obklopovala velmi inspirativními a pro mnohé netradičně smýšlejícími osobami. Díky tomu jsem se dostala k tématům jako je konstruktivistický přístup ve vzdělávání, kritické myšlení, nenásilná komunikace, hodnotové vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj nebo třeba ke vzdělávacím programům jako je Začít spolu. To vše velmi ovlivnilo a ovlivňuje můj přístup k dětem, ale ke světu obecně. Své zkušenosti s těmito přístupy předávám v rámci lektorské činnosti dalším zájemcům o tyto směry. Podílím se na tvorbě materiálů pro učitele (průvodce), ale i pro děti a žáky samotné.

Proč lesní klub Kamýk?

Lesní klub Kamýk jsme objevili s manželem v době, kdy se blížily třetí narozeniny naší starší dcery. To je období, kdy společnost očekává, že děti začnou chodit do mateřské školy. My jsme tento plán vůbec neměli a přáli jsme si s dcerou být co nejdéle "mimo systém". Její povaha a osobnost nás stále více utvrzovala v tom, že potřebuje jít alespoň občas vlastní cestou. Klub nás neoslovil jen tím, že děti tráví čas venku za každého počasí- to v naší rodině z mnoha důvodů považujeme za samozřejmé a praktikujeme to i mimo dny v lesní školce. Mnohem více nás zaujala chuť a nasazení průvodců trávit čas s dětmi dle principů a zásad respektujícího přístupu. Nyní jsem i já dostala možnost stát se součástí průvodcovského týmu a velmi si této příležitosti vážím.

Pedagogická praxe

 • Metodická podpora a mentoring na několika ZŠ a MŠ (doposud)

 • MŠ a ZŠ Čachrov- učitelka (doposud)

 • lektorská, tutorská a mentorská činnost H-mat, o. p. s. (doposud)

 • Vedoucí zájmového kroužku DDM Klatovy

 • animátorka klubu Funtazie, CK Fischer

 • Masarykova ZŠ, Janovice nad Úhlavou – učitelka

 • Lauderova ZŠ, Praha – učitelka

 • hlídání, doučování a příprava programu pro děti ve věku 2-6 let

 • hlídání, doučování a příprava programu pro děti ve věku 1,5roku -5 let

 • pedagog v soukromé MŠ, Průhonice

 • pedagog, vedoucí hudebního kroužku v mezinárodní školce, Praha

 • táborová vedoucí Wattsenglish, Praha

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1. stupeň, specializace Hudební výchova + v rámci studia Studijní stáž (Erasmus), St. Patric's College, Dublin

 • Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Seznam kurzů neuvádím. Jsem velmi vděčná, že mám možnost se vzdělávat a v rámci různých aktivit se pravidelně vzdělávat. Z poslední doby bych jmenovala např. kurz Výchova bez poražených, Kurz hodnotového vzdělávání, webináře a kurzy k tématu Nenásilná komunikace, celoroční kurz Učitel koučem, ale i kurzy k tématu Osobnostně-sociální rozvoj. 

V oblasti vzdělávání se pohybuji přibližně patnáct let. Každý den této dlouhé cesty je jiný, barevný a plný zatáček, někdy i výmolů, objížděk i slepých míst. Díky tomu se neustále učím a těším mě to. Dita Milková - průvodkyně, členka rady

Ahoj, jmenuji se Dita Milková, pocházím ze středních Čech, z města Zdice a nyní již 16 let bydlím v Měčíně stejně daleko od Klatov, nebo Přeštic, nebo Nepomuku. Moc mě těší, že mám odtud tak blízko na Šumavu v létě i v zimě.

Jsem maminkou dvou dcer, Anny (15) a Marie (9). Mateřství mi změnilo přístup k životu a i k práci. Začínala jsem coby absolventka pražské zemědělské univerzity jako zootechnička. Práci v tomto oboru jsem vystřídala v různých podnicích, až jsem nakonec skončila úplně a hledala nové povolání.

Vzdělání:

 • pražská zemědělská univerzita

 • Jihočeská univerzita, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň ZŠ a SŠ

 • momentálně studuji obor předškolní pedagogika na VOŠ ve Svatém Janu u Berouna

Praxe

 • asistentka v MŠ

Kurzy

 • Montessori

Potřebuji, aby pro mě práce byla smysluplná. Práce s dětmi (mladšími či staršími) a navíc v přírodním prostředí má pro mě smysl vždycky a to oboustranně – všichni se máme stále čemu učit.

Jsem křesťanka, mám úctu před vším stvořeným a s Božím vedením a zdravou pokorou přistupuji k veškeré své práci.

Mám ráda přírodu a nejraději les, hlavně smíšený. Proto nejčastěji, jak to jen jde, vyrážím na procházky do nedalekého lesa, kde pozoruji proměny přírody během roku. Sbírám léčivé bylinky a snažím se leckteré neduhy řešit touto cestou.

Mám ráda hudbu a zpěv (jsem členkou ženského pěveckého sboru Carmina Přeštice), ráda hraji amatérsky na kytaru. Mou velkou láskou jsou také zvířata domácí i hospodářská.


Anežka Maršálková - průvodkyně, členka rady

Narodila jsem se na samotě v CHKOŠ v krásném rodinném hospodářství kde jsem jednou z nejstarších sourozenců z osmi dětí.

Moje rodiče už tehdy věděli, že pro své děti chtějí jiný svět, než jaký jim byl společností vnucován. Proto prodali své nemovitosti v Praze a odstěhovali se na úplnou samotu do srdce pravé Šumavy. Tehdy je společnost za respektující přístup, vztah k přírodě a zvířatům, zdravou domácí stravu a Domškoláctví odsuzovala. I přesto, nás všechny dokázali dovést až do středních škol bez denního osmihodinového sezení v lavicích. Dnes už je společnost otevřena "novým" možnostem a za to jsem velice ráda. Ráda se stanu součástí toho krásného projektu, kde můžu svou radost a lásku z přírody a všeho živého předávat dál.

Vzdělání:

 • obor zahradnictví ve Vodňanech a floristika V Praze

Pak jsem se stěhovala za prací v obou oborech různě po naší krásné České Republice a Německu.

Když se mi narodila dcera, hned jsem věděla, že pro ní chci taky lepší svět, že chci rozvíjet její osobnost, ne moje představy o ní, že chci, aby měla tuto možnost i tam, kde bude trávit většinu času a to je jedině zde v LK Kamýk.

S manželem máme rodinné hospodářství, kde chováme mimo jiné i koně, které potřebují podobný respektující přístup jako my lidé (děti). Dnes se tomu říká Horsemanship/Přirozená komunikace, kterou se zabývám už od malička. A vlastně nechápu, jak to někteří lidé mohou dělat jinak, násilně a pomocí strachu. To samé bohužel platí i u přístupu k dětem. Chtěla bych pomoci toto změnit. 

Pedagogické zkušenosti nemám, jen jsem chůva od dob, co mám občanku. Ale s radostí se zúčastním všech kurzů, co mi pomohou být ještě větší oporou pro ty nejzranitelnější a to jsou naše děti.

Zatím čerpám inspiraci nejvíce od Děti jsou také lidi.

Ráda hraji na klavír, kytaru a zpívám.

Kurzy

 • Zdravé výživy a doplňků stravy

 • Džungloidní zahrady

 • Bylinková lékárnička

 • Základy Permakultury


Eva Charvátová - průvodkyně, členka rady

Jmenuji se Eva Charvátová a žiji se synem, partnerem a zvířectvem u Přeštic. Původně jsem městské dítě z Plzně, které to vždy táhlo ven za každého počasí. Díky mým rodičům jsme hodně času trávili v přírodě, za což jsem moc vděčná. Před 21 lety jsem začala bydlet na chatě, kde jsme s rodinou postupně na půlhektarovém pozemku vybudovali menší farmu Jitřenku. Jako fyzioterapeutka, což je moje původní profese, jsem zde 15 let provozovala léčebné a kondiční jízdy na koních, kroužky a příměstské tábory pro děti ve věku 5 - 12 let. Poslední roky na mě však doléhala potřeba životní změny a pocit naplnění při péči o děti a průvodcování v úzkém propojení s přírodou, proto jsem poslední dva roky kromě práce na farmě působila jako lektorka ekovýchovných programů v mateřských školách (Spolek Ametyst) a také jako průvodkyně v lesní školce Medvíďata. Letos padlo rozhodnutí odejít na pravý venkov a tak jsem se ocitla v Zeměticích, zhruba 20km od Kamýku.

Proč Lesní klub Kamýk

Jsem vděčná, že jsem dostala příležitost působit v LK Kamýk jako průvodkyně od září 2023. Filosofie lesních školek jsou mi více než blízké a je fajn, že se je podařilo díky nezlomným nadšencům v ČR prosadit. Jako maminka tříletého synka jsem také hledala alternativu ke klasické MŠ. V té době fungovala v Plzni krátce pouze lesní školka Větvička, kterou jsme moc rádi navštěvovali. Je úžasné, jak se během 12ti let nabídka školek / klubů jako je Kamýk rozrostla. Jsem za to moc ráda, příroda podněcuje ke hře a poznání, komunikaci a spolupráci. S filosofií LK Kamýk naprosto souzním a jsem ráda, že jsou mými kolegyněmi nadšené zkušené průvodkyně - pedagožky, díky kterým budu moci i já dále rozvíjet své schopnosti vedoucí k rozvoji předškolních dětí.

Vzdělání

 • Církevní gymnázium v Plzni

 • Vyšší odborná škola zdravotní v Plzni, obor Diplomovaný fyzioterapeut

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - certifikovaný kurz

 • Škola života, každodenně :)

Praxe

 • Lektorka pohybových aktivit pro těhotné ženy, kojence a batolata

 • Lektorka pohybových aktivit pro předškolní děti

 • Vedoucí příměstských táborů pro děti ve věku 5 - 12let

 • Lektorka volnočasových aktivit na farmě pro děti ve věku 5 - 12let

 • Lektorka dětské jógy pro předškolní děti

 • Lektorka ekovýchovných programů v mateřských školách

 • Průvodkyně v lesní školce

 • Fyzioterapeutka dětí s kombinovanými vadami

 • ...

Kurzy

 • Jóga pro děti v předškolním věku

 • Jóga pro děti s pohybovými vadami

 • Masér pro kondiční a sportovní masáže

 • Reflexní masáže

 • Dornova metoda

 • Kineziotaping

 • Hiporehabilitace

 • Canisterapie

 • Pražská psychoterapeutická fakulta (3roky, bohužel jsem ji nedokončila)

 • Autismus

 • Hyperaktivní dítě

 • ...

 Ve volném čase se snažím o duševní hygienu :), pečuji o zahradu, směřuji do přírody nebo cvičím jógu, nejraději na břehu rybníka. Ráda čtu, hraji deskové hry, vařím, tvořím, zpívám....