O nás

Kdo jsme a co je pro nás důležité

Filosofie Lesního klubu Kamýk

 • Jsme nadšení vzděláváním dětí v přírodě, respektujícím přístupem.

 • Věříme, že čas, strávený venku v přírodě, je nenahraditelný a že je to pro děti (i dospělé) to nejlepší, co v dnešní době potřebují.

 • Děti u nás budou v malé, věkově smíšené skupině, max. 16 dětí.

 • Budou vždy přítomni 2 průvodci a stráví s dětmi celý den.

 • Děti průvodcům tykají a oslovují je jménem nebo přezdívkou.

 • Průvodci jsou pro děti oporou, zároveň laskavě a přitom důsledně dohlíží na dodržování pravidel klubu.

 • Ctíme rytmus dne, střídáme aktivní a klidový program, zařazujeme opakující se rituály.

 • Malé děti ukládáme k polednímu odpočinku do venkovní spinkárny, pro velké děti je v této době připraven klidový program, na který navazuje řízená činnost.

 • Ke svolávání dětí, přechody mezi aktivitami a k podpoře vybraných činností nám slouží písně a říkadla.

 • Věříme v důležitost podnětného prostředí. Přírodu považujeme za cenné prostředí pro adekvátní rozvoj předškolních dětí. Má potenciál rozvíjet kreativitu, motoriku, odolnost, samostatnost, zvědavost i vědomosti.

 • Je pro nás důležitý osobní přístup - znalost prostředí z jakého dítě pochází, seznámení s rodinou a pochopení dítěte a jeho potřeb.

 • Naší vizí je vytvářet bezpečné prostředí, kde mohou být děti samy sebou, projevovat emoce a rozvíjet se způsobem, který jim dává smysl.

 • Zaměřujeme se na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je spolupráce, komunikace nebo empatie, abychom v dětech pěstovali zodpovědnost a ohleduplnost k sobě i ostatním a umění fungovat v kolektivu.

 • Charakter lesního klubu a celodenní pobyt venku za každého počasí vede děti ke schopnosti přizpůsobovat se v neustále se měnícím světě, což vyžaduje umění překonávat překážky a zvládat občasné nepohodlí. Podporujeme víru, že všechny těžkosti lze zvládnout.

 • Řízená činnost u nás spočívá primárně v nácviku základní sebeobsluhy (např.: oblékání nebo hygiena). Dále zahrnuje organizační a společenské chvíle (např.: přesuny dovnitř/ven, ranní kruh, společné jídlo).

 • Pro starší děti a předškoláky máme vyhrazený časový blok řízené činnosti v době spánku mladších dětí.

 • Velký prostor u nás dostává volná hra v přírodě nebo v připraveném prostředí zázemí, založená na fantazii a iniciativě dětí.

 • Program přizpůsobujeme ročnímu obdobím a aktuálnímu počasí.

 • Součástí našeho lesního klubu je také práce s rizikem, kdy se děti učí například lézt po stromech nebo rozdělávat oheň. Průvodci děti instruují o tom, jak postupovat a upozorňují na bezpečný postup.

 • Dětem odpovídáme na jejich otázky pravdivě, citlivě a přiměřeně věku. Nevyhýbáme se žádným tématům, například otázkám o smrti nebo sexualitě. Místo příběhů o čápech mluvíme o tom, jak opravdu vzniká a končí život. Respektujeme rozdílné přístupy v rodinách, náš názor prezentujeme jako jednu z možností a rozmanitost dětem ukazujeme jako vítanou a zajímavou. Zástupný příklad: Kdo nosí dárky o Vánocích...?

 • Naším přáním je směřovat k co nejvíce stabilní skupině dětí, kdy všichni chodí v ideálním případě na 5 dní v týdnu. Souvislá docházka podporuje integritu kolektivu, vytváření vztahů a možnost návaznosti programu.

 • Sledujeme rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vydávaný MŠMT a také standardy kvality Asociace lesních MŠ a na základě nejen těchto informací vytváříme náš program.

 • Neustále se vzděláváme a sbíráme inspiraci z různých výchovných a pedagogických konceptů.

 • V chodu klubu jsou pro nás zásadní principy ekologie a trvalé udržitelnosti - používáme ekologické prostředky, máme kompostovací toalety, minimalizujeme a třídíme odpad, vyhledáváme lokální zdroje, neplýtváme vodou a energiemi.


Běžný den u nás

Od září 2022 plánujeme prodloužit provozní dobu na 8:00 - 16:00.

 • 8:30 - 9:00 Příchod dětí, volná hra 

 • 9:00 - 9:30 Ranní kruh, společné přivítání, sdílení aktuálních témat a domluva na programu

 • 9:30 - 10:00 Hygiena, svačina venku

 • 10:00 - 11:30 Dopolední blok - výpravy do přírody

 • 11:30 - 12:00 Hygiena, příprava na oběd

 • 12:00 - 12:30 Oběd 

 • 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě

 • 12:30 - 14:00 Mladší děti (cca 3-4,5 let) odpočinek ve spinkárně 

 • 12:30 - 13:00 Starší děti (cca 4,5 - 7 let) odpočinek v maringotce

 • 13:00 - 14:00 Řízená činnosti pro nespící dětiPrůvodce nabízí aktivity. Účast dětí není povinná, mohou tento čas využít k volné hře.

 • 14:00 - 14:30 Probuzení, hygiena, svačina v maringotce

 • 14:30 - 14:45 Přesun ven, volná hra

 • 14:45 - 15:00 Závěrečný kruh - krátké shrnutí dne, společné rozloučení.

 • 15:00 - 15:30 Vyzvedávání dětí, volná hra v připraveném prostředí

 • 15:30 Konec provozní doby 


Lidé v lesním klubu Kamýk

Andrea Lindovská - Koordinátorka

Mám na starosti organizaci, komunikaci a provozní záležitosti klubu. Vystudovala jsem taneční konzervatoř a pár let tancovala v baletním souboru Plzeňského divadla. Poté jsem vystudovala fyzioterapii, pracovala v soukromé ordinaci a pak přišlo mateřství. To mi přineslo kromě lásky a radosti taky spoustu nových obzorů, výzev, změny v úhlu pohledu a velkou motivaci dělat věci smysluplně pro sebe i okolní svět, ve kterém bude mé dítě žít. Nemyslím si, že bychom se jako lidstvo měli vrátit zpátky na stromy, naopak jsem ráda, že žiju v době, která přináší velkou spoustu možností a ulehčení. Cítím však, že pro vyvážení současné doby je potřeba být hodně venku, vnímat přírodu, jíst zdravé potraviny v co nejpřirozenější podobě (bez chemie a minimálně zpracované průmyslem), dýchat, hýbat se, smát se, učit se a dělat to, co mě baví a naplňuje. Zároveň nezapomínat na planetu a životní prostředí, to je pro mě jako mámu ještě důležitější téma, než kdy dřív. 

Proč Lesní klub Kamýk 

Na založení našeho lesního klubu se podílím, protože si přeju umožnit dětem trávit spoustu času v přírodě, kde budou moci být samy sebou. Věřím, že příroda je zdravé a podnětné prostředí, kde se děti mohou s průvodci rozvíjet směrem k samostatnosti a odolnosti. Myšlenka lesních školek mi dává velký smysl a vidím v ní inspiraci k dalšímu vývoji vzdělávání i u starších dětí. Věřím, že učení může být zábava. Podle mě není efektivní, aby se děti učily fakta a informace nazpaměť, kvůli splnění testu, když dnes máme téměř neomezený přístup k informacím. Je určitě vhodné a potřebné, aby děti získaly všeobecný přehled o světě, o tom, co se tu dělo a děje, jak věci fungují, jaké jsou možnosti a aby rozvíjely své schopnosti a dovednosti. To všechno je v mých očích možné zajistit formou zábavných projektů, výprav a prožitků, bez testů a vnějšího hodnocení. Považuji za velmi důležité, aby měly děti dostatek času, energie a motivace věnovat se tomu, co je baví, co jim jde a v čem mají potenciál stát se opravdu dobré. To může v životě přinášet radost a užitek jim i světu. V tomto přístupu ke vzdělávání vidím šanci, jak v dětech zachovat zvídavost a chuť se učit. Velkou prioritou je pro mě prostor pro svobodnou hru a to, co je v dětství ze všeho nejdůležitější - zábavu. :)


Aleš Lindovský - Průvodce, správce zázemí

Na své životní cestě jsem se dostal do bodu, kdy už mi nestačí jen přijímat informace a učit se nové věci, ale kdy se chci o své nabyté zkušenosti a vědomosti podělit a předávat je dál. Můj životní styl je úzce spojen s přírodou, se kterou navazuji čím dál hlubší vztah skrze permakulturu, přírodní stavitelství, landart, lezení po skalách i stromech. Čím více jsem v přírodě, tím více mě to přivádí k sobě samému a k práci na sobě. Práce na sobě pro mě znamená být zdravý po stránce fyzické, psychické, sociální i spirituální a tyto stránky neustále rozvíjet, jak nejlépe dovedu. K tomu rád využívám tanec, meditaci, jógu, hudbu a mnoho dalších možností. Ve svém životě se chci obklopovat lidmi, kteří mají podobné hodnoty jako já, se kterými můžu otevřeně a důvěrně sdílet společná témata a lesní klub, s komunitou, která se okolo něj tvoří, je pro to skvělým místem. 

Proč Lesní klub Kamýk

Je mým cílem mít práci, která mě baví a naplňuje. Propojit ji s místem, kde žiji a s časem stráveným s rodinou. Lesní klub je pro mě začátek cesty na projektu, týkajícím se svobodného vzdělávání dětí všeho věku. Baví mě pozorovat, s čím dětí přichází, jak nalézají vlastní způsoby řešení problémů bez zásahů dospělého. Při sledování dětského pohledu na svět a jejich přístupu se toho mnohdy spoustu naučím. 

Vzdělání a pedagogická praxe:

 • Taneční konzervatoř Brno 
 • Západočeská univerzita - Fakulta pedagogická - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, tělesná výchova a sport; technická výchova
 • Průvodce v Plzeňské komunitní škole Koventinka od 2021
 • Lektor plavání pro děti s poruchou autistického spektra v občanském sdružení ProCit od 2019
 • Instruktor lezení pro děti ve V16 2018-2019
 • Lektor baletu a moderního tance pro gymnastky Slavoj Plzeň 2016-2018

Profesní kurzy a školení:

 • Emoční inteligence 2021
 • Instruktor školního lyžování 2017 
 • Lektor extra-okulárního vidění (zprostředkováno centrem Světladíl) 2022

Kurzy pod vedením Asociace lesních mateřských škol:

 • Zakládáme lesní klub nebo MŠ
 • Letní škola pro pedagogy LMŠ 2021
 • Rytmus dne a spánek malých dětí (nejen venku)
 • Ego v práci učitele
Osobní růst:

Cca od roku 2015 jsem nastoupil na cestu seberozvoje, kde mě ovlivnili zejména Dan Mikušík a kurzy Jaroslava Svobody na téma vědomá tvorba svého života a Light Body 2018-2019.


Monika Píšťalka Beranová - Průvodkyně

S pousmáním bych čekala, že mě moje vlastní školní léta spolehlivě profesně odpudí na sto honů daleko. Nicméně v raném školním věku jsem měla možnost na pár let v Africe zažít i školní kolektiv jako přívětivou širší rodinu     s kupou nadšení a osobního nasazení, bez jazykových a kulturních hranic a mé oči zůstaly otevřené. A tak jsem nakonec měla tu čest strávit pracovně přes 20 let v oáze lásky a podpory ve Škole Hrou, založené skupinkou rodičů a učitelů. Coby vedoucí školní družiny jsem žila osobní ideál v podobě propojení rodin, partnerského přístupu, vzájemné důvěry, přirozené spolupráce, věkově smíšeného kolektivu, slovního hodnocení, barvitých projektů a výuky venku. Spoustou toho, co se dnes stává učebními standardy. Byla jsem královnou s neomezenými možnostmi, navrhovala a spolurealizovala interiéry i zahradu, vedla tým pedagogů s opravdovým zájmem a vymýšlela blbinky pro legraci i poučení. Společnost dětí považuji za dar darů a elixír mladistvého ducha. Mám silnou vnitřní tendenci a houževnatost zlepšovat svět okolo sebe a šířit úctu k druhým i sobě samému. Věřím, že se máme v životě povzbuzovat, abychom byli sami sebou a uskutečňovali své sny. Ráda uplatňuji svůj organizační um, četné zkušenosti i vrozenou družnost a s lehkostí a humorem sdílím hravého ducha. Jinak moje rodina je trilingvní, sdílíme opojení hudbou, bezbřehou lásku ke zvířatům a nejvíce by nás asi vystihoval pojem domácí kutilové na všechny způsoby :). Já sama jsem lízlá zvídavostí a tvorbou všeho druhu, od svých obrázků na auto přes středověké kempování po šití bot, vymýšlím stolní hry, režírovala jsem vlastní školní divadelní hry, prostě tak trochu zahlcuji prostor tělem i duchem :).

Proč lesní klub Kamýk

Coby panelákové dítě jsem nekonečně lačná žití venku. Mezi mé bytostné radosti patří nocování na zemi, plavání v přírodě, civění na vzdálené obzory, magické lesní vůně, kosí zpěvy zvečera.... Od puberty jsem vandrovala po zapadlých lesích, tehdy ještě                   v klobouku, kanadách a s usárnou na zádech a vyznat se v přírodě považuji za základní dovednost. Ve svém povolání jsem mohla být celý život denně venku ve všech ročních obdobích a pokládám to za nepostradatelné pro nabíjení těla i duše. Při založení rodiny jsem se pak bez váhání odstěhovala na venkov, kde cestou k soběstačnějšímu životu budujeme sad, zahradu hojnosti a přírodní oázu nejen pro naši lidskou smečku. Pro vlastního synka vedu i "lesní družinu" s dětmi školního věku na domácím vzdělávání. Takže jsem prokleplá terénem, závislá na mechu a říkám si Piknikářka :). Díky celoživotním kontaktům a zaměření mám poměrně široký přehled o pedagogickém působení v naší zemi, koneckonců i já sama coby matka jsem nelenila s dítětem dojíždět k laskavějším, důvěryhodnějším a osvícenějším zdrojům. Proto jásám nad kvalitou, která tady v Kamýku vyrůstá. Oslovil mě potenciál místa a související záměry, kvituji ladění lidí, které klub přitahuje, a celostní přístup zakladatelů považuji za unikátní. Tetelím se a souzním       s každým slovem na stránkách (tedy doteď :) 2021). Jsem nadšená z možnosti se připojit k smysluplnému působení na své blízké okolí a s chutí se vrhám do budování společného kruhu, kde se malí i velcí mohou těšit ze života, objevovat svoje schopnosti, přispívat k etickému a ekologickému způsobu života a bok po boku vzkvétat.

Užívám si sounáležitost a svobodný prostor...

Vzdělání a pedagogická praxe:

 • Střední pedagogická škola, obor vychovatel, specializace výtvarná

Pedagogické zkušenosti: Vedoucí školní družiny a vedoucí kroužků

 • soukromá základní Škola Hrou, 1994-2010
 • poté změněna na česko-anglickou Montessori školu Duhovku 2010-2015

Náplň práce: každodenní péče od 50 do 120 žáků, koncepce odpoledního vzdělávání a aktivit, vytváření bilingvního prostředí, navrhování interiéru všech prostor družiny a školní zahrady a jejich částečná realizace, spolupráce s architekty, vedení odpoledního pedagogického týmu, spolupráce s vedením školy, začleňování Montessori prvků a přístupů do odpoledního působení, celková nabídka a logistika kroužků (přes 30), prezentace na družinových webových stránkách, jednání s rodiči, tvorba a organizování školních vystoupení, zahradních slavností, narozeninových oslav, karnevalů, dne otevřených dveří, přespávání ve škole, koncepce odpoledního programu školy v přírodě, hudební výchova školních a předškolních dětí.

Profesní kurzy a školení:

 • Celoroční manažerský systemický výcvik
 • Respektovat a být respektován
 • Montessori kurz pro pedagogy školních družin
 • Anglický jazyk
 • Interaktivní kurz první pomoci ZDrSEM
 • Kreslení pravou a levou hemisférou
 • Zážitková výchova Nevýchovou a Edice pro děti 0-3let
 • Supervize, školní konstelace, finanční gramotnost, ovládání PC....

Osobní růst letem světem:

 • 9 stupňů kineziologického výcviku One Brain a tématické víkendy, 2006-2011
 • Reiki 3 stupně, 2006, 2009, 2010
 • Šamanská cesta a práce s krystaly s Alicií Hamm, 2006-2012
 • Probouzení ducha učitele, práce s bylinami a výroba bubnu s Pablo Russelem, 2007-2008
 • 3 ročníky astrologické školy Evy Prokešové, 2007-2009
 • Modrá alfa Petra Velechovského, 2007
 • Konstelace: Rodiče a děti, Přijetí, Jak na emoce, Já žena, Vnitřní dítě, Má naplňující práce, Muži a ženy, Peníze, Mýty a legendy, Rodina, Manželství, Transformace, Dovolit si být šťastný a další, 2009-2011
 • Aromaterapie, Dermatologie, Škola čichu, Vonná typologie 2012-2013
 • Mohendžodáro 1. - 2.stupeň, 2013-2021
 • Cesta Libuše s LuHawou Goldin, 2013-2015
 • Prenatální komunikace, Prozpívat se porodem, Šátkování, Něžná náruč rodičů, 2014-2015
 • Rituály s Lilií Khousthoudinovou, 2015-2020
 • Škola ženy, Sebeláska, 2016-2017
 • Paprsky pro dětskou duši - meditace pro děti, Léčení Pětiklíč, Klidný spánek a Desatero klidného spánku a usínání dětí, Miluj své tělo a další - Tereza Kramerová, 2017-2020
 • Týdenní festival soběstačnosti, 2018
 • Cesta tančícího srdce - Guy Barrington, 2019
 • Divoké vaření, Kouzelné bylinky pro děti a další - Matějkovi, 2020
 • Děti, milovat a pustit - Bhagat Zeilhofer, 2021

Ostatní zájmy a dovednosti:

Zpívání a hra na kytaru a flétnu, chov drobných zvířat, péče o zahradu, permakultura, přírodní stavitelství, design a interiéry, Feng šuej, ájurvéda, jóga, celostní medicína, zero waste, DIY, šití na stroji, šití bot, břišní a výrazový tanec, volejbal, cyklistika, otužování, kempování, Rainbow family....


Monika Voráčková - Průvodkyně

Jmenuji se Monika Voráčková a jsem z Červeného Poříčí u Švihova. Spolu s manželem a dvěma dcerami žijeme na statku u řeky obklopeni zeleným klidem přírody. Mateřství je pro mě velkou výzvou a vyrovnáváním se se šrámy mého vlastního dětství. Každý den zjišťuji, jaké mám limity a kolik se toho ještě musím učit nejen o výchově, ale hlavně o sobě. Díky tomu jsem se začala více zajímat o cestu mimo hlavní proud, kde je dítě mým plnohodnotným partnerem a kde se dětská duše může beze strachu rozvíjet. Ta cesta je pro mě někdy velmi náročná, plná překážek a výmolů, a přiznávám, že často zakopnu a spadnu. Nicméně jdu stále dál, protože vidím výsledky - na sobě, na našich dětech, na vztazích s mými nejbližšími.


Proč Lesní klub Kamýk

Lesní klub mě láká svou otevřeností, blízkostí k přírodě, neomezenými možnostmi volného učení. Zajímají mě rozdíly mezi klasickou frontální výukou a svobodným získáváním vědomostí a zkušeností přímo u zdroje. Líbí se mi vydržet a nechat dítě, ať si na to přijde samo. Chci v dětech ukotvit lásku k přírodě, k pobytu venku, povzbudit jejich nadšení při objevování světa. Nově vznikající Lesní klub Kamýk je ideální prostor pro děti i rodiče, kteří mají chuť zkusit to jinak - a já tu chuť mám. :)

Vzdělání a pedagogická praxe:

 • Masarykovo gymnázium Plzeň

 • Západočeská univerzita - Fakulta pedagogická - Učitelství českého a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 • Tříměsíční studijní pobyt Erasmus v Belgii - zaměřeno na alternativní výukové postupy a na práci s handicapovanými dětmi

 • Absolvovala jsem hru na klavír a hodiny zpěvu na Základní umělecké škole

 • Kurz sebeobrany ( :D vtip, to tady asi neuplatním )

 • Výuka anglického jazyka v jazykové škole - děti i dospělí, skupinové i individuální kurzy