O nás

Kdo jsme a co je pro nás důležité

Filosofie Lesního klubu Kamýk

 • Jsme nadšení vzděláváním dětí v přírodě, se vzájemně respektujícím přístupem.

 • Věříme, že čas, strávený venku v přírodě, je nenahraditelný a že je to pro děti (i dospělé) to nejlepší, co si v dnešní době mohou dopřát.

 • Děti jsou u nás v malé, věkově smíšené skupině, max. 16 dětí.

 • Jsou vždy přítomni 2 průvodci a stráví s dětmi celý den.

 • Děti průvodcům tykají a oslovují je jménem nebo přezdívkou.

 • Průvodci jsou pro děti oporou, zároveň laskavě a přitom důsledně dohlíží na dodržování pravidel klubu.

 • Ctíme rytmus dne, střídáme aktivní a klidový program, zařazujeme opakující se rituály.

 • Malé děti ukládáme k polednímu odpočinku do venkovní Spinkárny, pro velké děti je v této době připraven klidový program.

 • Ke svolávání dětí, přechody mezi aktivitami a k podpoře vybraných činností nám slouží písně a říkadla.

 • Věříme v důležitost podnětného prostředí. Přírodu považujeme za cenné prostředí pro adekvátní rozvoj předškolních dětí. Má potenciál rozvíjet kreativitu, motoriku, odolnost, samostatnost, zvědavost i vědomosti.

 • Děti v přírodě svojí volnou hrou neustále přetváří prostor, mohou být maximálně kreativní, využívat svoji energii, sílu a potřebu pohybu.

 • Je pro nás důležitý osobní přístup - znalost prostředí z jakého dítě pochází, seznámení s rodinou a pochopení dítěte a jeho potřeb.

 • Naší vizí je vytvářet bezpečné prostředí, kde mohou být děti samy sebou, projevovat emoce a rozvíjet se způsobem, který jim dává smysl.

 • Zaměřujeme se na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je spolupráce, komunikace nebo empatie, abychom v dětech pěstovali zodpovědnost a ohleduplnost k sobě i ostatním a umění fungovat v kolektivu.

 • Charakter lesního klubu a celodenní pobyt venku za každého počasí vede děti ke schopnosti přizpůsobovat se v neustále se měnícím světě, což vyžaduje umění překonávat překážky a zvládat občasné nepohodlí. Podporujeme víru, že všechny těžkosti lze zvládnout.

 • Velký prostor u nás dostává volná hra v přírodě nebo v připraveném prostředí zázemí, založená na fantazii a iniciativě dětí.

 • Program přizpůsobujeme ročnímu období a aktuálnímu počasí.

 • Součástí našeho lesního klubu je také práce s rizikem, kdy se děti učí například lézt po stromech nebo rozdělávat oheň. Průvodci děti instruují o tom, jak postupovat a upozorňují na bezpečný postup.

 • Dětem odpovídáme na jejich otázky pravdivě, citlivě a přiměřeně věku. Nevyhýbáme se žádným tématům, například otázkám o smrti nebo sexualitě. Místo příběhů o čápech mluvíme o tom, jak opravdu vzniká a končí život. Respektujeme rozdílné přístupy v rodinách, náš názor prezentujeme jako jednu z možností a rozmanitost dětem ukazujeme jako vítanou a zajímavou. Zástupný příklad: Kdo nosí dárky o Vánocích...?

 • Naším přáním je směřovat k co nejvíce stabilní skupině dětí, kdy všichni chodí v ideálním případě na 5 dní v týdnu. Souvislá docházka podporuje integritu kolektivu, vytváření vztahů a možnost návaznosti programu.

 • Sledujeme rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vydávaný MŠMT a také standardy kvality Asociace lesních MŠ a na základě nejen těchto informací vytváříme náš program.

 • Neustále se vzděláváme a sbíráme inspiraci z různých výchovných a pedagogických konceptů.

 • V chodu klubu jsou pro nás zásadní principy ekologie a trvalé udržitelnosti - používáme ekologické prostředky, máme kompostovací toalety, minimalizujeme a třídíme odpad, vyhledáváme lokální zdroje, neplýtváme vodou a energiemi.


Běžný den u nás

Od září 2022 je prodloužena provozní doba na 8:00 - 16:00.

 • 8:00 - 9:00 Příchod dětí, volná hra 

 • 9:00 - 9:30 Ranní kruh, společné přivítání, sdílení aktuálních témat a domluva na programu

 • 9:30 - 10:00 Hygiena, svačina venku

 • 10:00 - 11:15 Dopolední blok - výpravy do přírody

 • 11:15 - 11:30 Hygiena, příprava na oběd

 • 11:30 - 12:15 Oběd 

 • 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě

 • 12:30 - 14:00 Mladší děti (cca 3-4,5 let) odpočinek ve spinkárně 

 • 12:30 - 13:00 Starší děti (cca 4,5 - 7 let) odpočinek v maringotce

 • 13:00 - 14:00 Řízená činnosti pro nespící dětiPrůvodce nabízí aktivity. Účast dětí není povinná, mohou tento čas využít k volné hře.

 • 14:00 - 14:30 Probuzení, hygiena, svačina v maringotce

 • 14:30 - 14:45 Přesun ven, volná hra

 • 14:45 - 15:00 Závěrečný kruh - krátké shrnutí dne, společné rozloučení.

 • 15:00 - 16:00 Vyzvedávání dětí, volná hra v připraveném prostředí

 • 16:00 Konec provozní doby 


Lidé v lesním klubu Kamýk

Andrea Lindovská - zakladatelka, členka rady

Pomáhám klubu tvořit a udržovat vizi a aktivně ho podporuji. :) Vystudovala jsem taneční konzervatoř a pár let tancovala v baletním souboru Plzeňského divadla. Poté jsem vystudovala fyzioterapii, pracovala v soukromé ordinaci a pak přišlo mateřství. To mi přineslo kromě lásky a radosti taky spoustu nových obzorů, výzev, změny v úhlu pohledu a velkou motivaci dělat věci smysluplně pro sebe i okolní svět, ve kterém bude mé dítě žít. Nemyslím si, že bychom se jako lidstvo měli vrátit zpátky na stromy, naopak jsem ráda, že žiju v době, která přináší velkou spoustu možností a ulehčení. Cítím však, že pro vyvážení současné doby je potřeba být hodně venku, vnímat přírodu, jíst zdravé potraviny v co nejpřirozenější podobě (bez chemie a minimálně zpracované průmyslem), dýchat, hýbat se, smát se, učit se a dělat to, co mě baví a naplňuje. Zároveň nezapomínat na planetu a životní prostředí, to je pro mě jako mámu ještě důležitější téma, než kdy dřív. 

Proč Lesní klub Kamýk 

Na založení lesního klubu jsem se podílela, protože si přeju umožnit dětem trávit spoustu času v přírodě, kde mohou být samy sebou. Věřím, že příroda je zdravé a podnětné prostředí, kde se děti mohou s průvodci rozvíjet směrem k samostatnosti a odolnosti. Myšlenka lesních školek mi dává velký smysl a vidím v ní inspiraci k dalšímu vývoji vzdělávání i u starších dětí. Věřím, že učení může být zábava. Podle mě není efektivní, aby se děti učily fakta a informace nazpaměť, kvůli splnění testu, když dnes máme téměř neomezený přístup k informacím. Je určitě vhodné a potřebné, aby děti získaly všeobecný přehled o světě, o tom, co se tu dělo a děje, jak věci fungují, jaké jsou možnosti a aby rozvíjely své schopnosti a dovednosti. To všechno je v mých očích možné zajistit formou zábavných projektů, výprav a prožitků, bez testů a vnějšího hodnocení. Považuji za velmi důležité, aby měly děti dostatek času, energie a motivace věnovat se tomu, co je baví, co jim jde, v čem mají potenciál stát se opravdu dobré a cítit naplnění. To může v životě přinášet radost a užitek jim i světu. V tomto přístupu ke vzdělávání vidím šanci, jak v dětech zachovat zvídavost a chuť se učit. Velkou prioritou je pro mě prostor pro svobodnou hru a to, co je (nejen) v dětství ze všeho nejdůležitější - zábavu. :)


Aleš Lindovský - Zakladatel, člen rady, průvodce, správce zázemí

Na své životní cestě jsem se dostal do bodu, kdy už mi nestačí jen přijímat informace a učit se nové věci, ale kdy se chci o své nabyté zkušenosti a vědomosti podělit a předávat je dál. Můj životní styl je úzce spojen s přírodou, se kterou navazuji čím dál hlubší vztah skrze permakulturu, přírodní stavitelství, landart, lezení po skalách i stromech. Čím více jsem v přírodě, tím více mě to přivádí k sobě samému a k práci na sobě. Práce na sobě pro mě znamená být zdravý po stránce fyzické, psychické, sociální i spirituální a tyto stránky neustále rozvíjet, jak nejlépe dovedu. K tomu rád využívám tanec, meditaci, jógu, hudbu a mnoho dalších možností. Ve svém životě se chci obklopovat lidmi, kteří mají podobné hodnoty jako já, se kterými můžu otevřeně a důvěrně sdílet společná témata a lesní klub, s komunitou, která se okolo něj tvoří, je pro to skvělým místem. 


Proč Lesní klub Kamýk

Je mým cílem mít práci, která mě baví a naplňuje. Propojit ji s místem, kde žiji a s časem stráveným s rodinou. Lesní klub je pro mě začátek cesty na projektu, týkajícím se svobodného vzdělávání dětí všeho věku. Baví mě pozorovat, s čím dětí přichází, jak nalézají vlastní způsoby řešení problémů bez zásahů dospělého. Při sledování dětského pohledu na svět a jejich přístupu se toho mnohdy spoustu naučím. 

Vzdělání a pedagogická praxe:

 • Taneční konzervatoř Brno 
 • Západočeská univerzita - Fakulta pedagogická - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, tělesná výchova a sport; technická výchova
 • Průvodce v Plzeňské komunitní škole Koventinka od 2021
 • Lektor plavání pro děti s poruchou autistického spektra v občanském sdružení ProCit od 2019
 • Instruktor lezení pro děti ve V16 2018-2019
 • Lektor baletu a moderního tance pro gymnastky Slavoj Plzeň 2016-2018

Profesní kurzy a školení:

 • Emoční inteligence 2021
 • Instruktor školního lyžování 2017 
 • Lektor extra-okulárního vidění (zprostředkováno centrem Světladíl) 2022
 • Hejného matematika 2022

Kurzy pod vedením Asociace lesních mateřských škol:

 • Zakládáme lesní klub nebo MŠ
 • Letní škola pro pedagogy LMŠ 2021, 2022
 • Rytmus dne a spánek malých dětí (nejen venku)
 • Ego v práci učitele
Osobní růst:

Cca od roku 2015 jsem nastoupil na cestu seberozvoje, kde mě ovlivnili zejména Dan Mikušík a kurzy Jaroslava Svobody na téma vědomá tvorba svého života a Light Body 2018-2019.


Iva Bohatá - koordinátorka, průvodkyně


Radka Mezníková - průvodkyně

Jsem žena, průvodkyně, lektorka, veselá," lesní" bytost a kněžka. Žiji se svým partnerem a mladou fenkou Yoko v chaloupce u lesa. Kromě přírody miluji intuitivní a funkční pohyb, tanec, potkávání se s naladěnými lidmi, oslavy všeho druhu, hlavně ty spojené s přírodou a kolem roku. Miluji se učit od dětí a zvířat přirozenosti, autentičnosti a lehkosti. Ráda se jen tak procházím, poznávám krajiny vnější i vnitřní. Po skončení studií jsem několik let poznávala různé kouty Evropy a také sama sebe. Cesta za sebepoznáním je tuším nekonečná, ale z cizích zemí mě dovedla zpátky tam, kde to všechno začalo - do mého rodného regionu. K lesní pedagogice mě přivedla už před lety při studiu na vysoké škole touha po práci s dětmi v rámci respektujícího prostředí. Když jsem zjistila, že vznikají lesní školky, které pojí respektující přístup s pobytem v přírodě, byla jsem nadšená a začala jsem v jedné takové brigádničit jako asistentka. Měla jsem jasno v tom, že podobné místo chci jednou i pro své děti. 


Proč Lesní klub Kamýk

Když jsem se dozvěděla, že na Klatovsku vzniká Lesní Klub, své nadšení jsem neskrývala a sdílela ho s mnoha lidmi, aniž bych původně aspirovala na roli průvodce. Shodou okolností se ke mně přihlásila na lekce jógy Andrejka, kterou jsem do té doby vůbec neznala a tak jsem se dostala ke Kamýku blíže. Později, když mi nabídla tuto práci, jsem měla jasno v tom, že chci být u toho! Čerstvý vzduch, louky, lesy, slunce, bláto, svobodné vzdělávání, společné tvoření, to je prostě moje. Když se ukázalo, že v rámci pracovního kolektivu mohu volně dýchat, tedy být sama sebou, bylo to potvrzení toho, že jsem na správném místě.

Vzdělání a pedagogická praxe:

 • 2011 - 2015 Sociální a kulturní antropologie, ZČU Plzeň
 • 2018 - 2019 Instruktor jógy, Dům jógy Praha
 • 2020 - 2021 Vychovatelství, pedagogika volného času, VŠTVS Palestra Praha
 • 2020 Angličtina Montessori cestou, English with kids Eva Potočiarová
 • 2020 Angličtina pro děti od začátku - jak začít, Descartes vzdělávací agentura
 • 2020 Seminář Jany Nováčkové Respektovat a být respektován, Inspire Academy
 • 2020 Seminář Rozvoj kritického myšlení u dětí, Místní akční skupina Pošumaví
 • 2021 - 2022 Celoroční výcvik Kněžky staré Evropy - kněžky nové doby, slovanská tradice
 • 2022 Průvodcovský kurz Lesní mysli

Pedagogické pracovní zkušenosti s dětmi

 • 2013 - 2014 Asistující průvodce Lesní školka Berounka - Druztová
 • 2016 Chůva třech malých skřítků - Švýcarsko Hurden
 • 2020 - 2021 Vychovatelka, asistentka pedagoga v mateřské škole Kubuki Slavošovice2020 
 • Současnost Průvodce domškolácké skupiny dětí (Klatovsko/Domažlicko)Milada Chvalová - průvodkyně